aixue

  Skip 本站新闻

  本站新闻

  Picture of 服务台 爱学
  关于夏季班课程护教学、教牧辅导不开课的通知
  by 服务台 爱学 - Monday, 1 May 2017, 8:56 AM
   

  各位学员:平安
           爱学网夏季班课程护教学、教牧辅导因注册人数低于5人,故而在夏季班不开课。已经选课的学员可以联系服务台(姓名+选课名称,helpdesk@ai-xue.net或2460357295@qq.com)更换为其他课程,也可以延期至下学期开课再继续修课。


  愿上帝祝福大家新的学期
                                                                              爱学网服务台

  Read the rest of this topic
  (17 words)