aixue

  跳过 本站新闻

  本站新闻

  爱学服务台的头像
  关于夏季班课程护教学、教牧辅导不开课的通知
  爱学服务台 发表于 2017年05月1日 星期一 08:56
   

  各位学员:平安
           爱学网夏季班课程护教学、教牧辅导因注册人数低于5人,故而在夏季班不开课。已经选课的学员可以联系服务台(姓名+选课名称,helpdesk@ai-xue.net或2460357295@qq.com)更换为其他课程,也可以延期至下学期开课再继续修课。


  愿上帝祝福大家新的学期
                                                                              爱学网服务台

  阅读剩余部分
  (17单词)